Als school heb je veel verantwoordelijkheden. En tegenwoordig heb je veel te maken met verschillende niveaus en speciale kinderen.
Als er 1 werkwijze zou zijn voor alle hoogbegaafde kinderen, dan zou er een duidelijk programma geschreven kunnen worden waarin de behoeften van alle hoogbegaafde kinderen vervuld kunnen worden.

Als leerkracht heb ik altijd al oog gehad voor de bijzondere kinderen in een klas. Hier heb ik het niet alleen over hoogbegaafde kinderen, maar ook kinderen met Autisme, ADHD en andere belemmeringen waardoor ze niet goed tot leren kwamen.

Wanneer ik nu in een klas kom om te observeren, dan kijk ik naar het totaalplaatje. Hoe is de sfeer in de groep, hoe is de band tussen leerkracht en leerling, hoe gedraagt de leerling zich in de groep, hoe reageert de leerling op de les overgangen, hoe gaat de leerling met andere leerlingen om, op welke manier geeft de leerkracht les enzovoort. Vandaar dat observaties minimaal 2 uur duren.
Ik kom niet in de klas om de leerkracht te vertellen wat er verkeerd gaat, maar juist om er de acties uit te halen die al heel goed gaan. Ik kom namelijk in veel klassen waar de leerkracht al ontzettend veel gedaan heeft, maar gewoon even vast loopt. Veel leerkrachten willen het juist heel goed doen.
Direct na, of soms al tijdens de observatie geef ik een aantal handvatten waar de leerkracht direct mee aan de slag kan. Daarna schrijf ik de observatie uit en kom ik tot nog meer inzichten die ik dan ook met de leerkracht deel.

Ik vind het belangrijk dat de leerkracht juist in zijn/ haar eigen kracht komt te staan en dat de acties die nodig zijn voor een leerling ook bij de leerkracht passen.

Voor een observatie op school bied ik een pakket aan, omdat ik het belangrijk vind dat er meerdere acties gedaan moeten worden.
Als de observatie langer dan 2 uur duurt, heeft dit geen invloed op de prijs.

Voor €250,- (vrijgesteld van BTW)
– Voorgesprek met leerkracht (indien gewenst ook met ouders)
– Observatie in de klas van minimaal 2 uur.
– Verslaglegging van de observatie in een document met adviezen.
– Analyse executieve functies, door middel van een ingevulde vragenlijst door leerkracht, ouder(s)/ verzorger(s) en vanaf 9 jaar ook het kind.
– Adviezen om zwakke executieve functies te verbeteren/ aan te leren.
– Nagesprek met de leerkracht en ouder(s)/ verzorger(s).

Hiernaast bied ik ook persoonlijke begeleiding op het gebied van schoolse vaardigheden aan voor het meer- of hoogbegaafde kind.
Denk hierbij ook aan het opsporen van hiaten door het snelle leren van het kind.